No decision taken to lock down Bashundhara residential area: DNCC | Prothom Alo

No decision taken to lock down Bashundhara residential area: DNCC