UK travel giant Thomas Cook 'set to collapse' | Prothom Alo

UK travel giant Thomas Cook 'set to collapse'