Govt publishes first list of razakars | Prothom Alo

Govt publishes first list of razakars